SALATA KABI SİYAH (PAKET )

PAKET İÇİ : 50 ADET

KAPAK DAHİLDİR.