SIZDIRMAZ KAP OVAL 250 CC ( PAKET )

KOLİ    :  800 ADET

PAKET : 100 ADET